Träning för hälsa

Denna träning föregår normalt alltid självförsvarsträningen, men nu erbjuder vi även ett fristående hälsopass för de som inte känner något behov av självförsvarsdelen utan enbart vill lära sig en ny träningsmetod som baserar på de rysk orthodoxa munkarnas kunskaper.

En betydande del av träningen i Systema fokuserar på att minska spänningen i kroppen. Orsakerna till spänningen kan vara många, både fysiska och psykiska. Denna del av träningen fokuserar på att kontrollera andningen och att använda andningen i kombination med olika fysiska övningar. Målsättningen är att bli mera följsam i sina rörelsemönster, förbättra rörligheten, kroppskontroll och kroppskännedom. Genom olika andningsövningar lär man sig även att hantera och reducera stress.

Träningen sker i egen takt och efter egen förmåga  och hastigheten är låg. Just långsamma rörelse kan dock vara väl så krävande och särskild i början blir man nog både svett och har träningsvärk. Många moment kräver en del kreativitet och träningen är varierande.

Anmäl dig här.