Klubben

Klubbens historia 1974 – 2023

1974 – Klubben bildas med en judo- och en jiujitsu-sektion. Namnet blir “Arvika Judoklubb”.

1987 -Enligt verksamhetsberättelsen för 1987 upphör Judo-sektionens verksamhet efter höstterminen.

1988 – Jiu-jitsu sektionens verksamhet upphör efter vårterminen. Aikido sektionen bildas och upptar verksamhet f o m höstterminen. Klubbnamnet ändras till “Arvika Budoklubb”. Klubben blir åter medlem i Svenska Budoförbundets Aikidosektion och i Värmlands Budoförbund. Förhoppningen finns att Judo verksamheten skall komma igång igen 1989. De facto upphör all verksamhet förutom Aikido.

1989 – Från och med höstterminen blir Dirk Handzic huvudinstruktör.

1994 – Klubbens huvudinstruktör får graderingslicens upp till 3 kyu

1995 – Klubbens huvudinstruktör åker första gången till Iwama för att träna 3 veckor som uchi-deshi hos Morihiro Saito-sensei

1997 – Beslut på årsmötet att klubbnamnet skall ändras till “Arvika Aikido Dojo Iwama Ryu” i samband med 10 års jubileum för Aikidoverksamheten.

1998 – Årsmöte bekräftar beslutet att namnet skall ändras till “Arvika Aikido Dojo Iwama Ryu” för att passa bättre till klubbens verksamhet. Sektionerna avskaffas och Aikido är enda verksamheten. 24 mattor köps in för att ersätta de sämsta. Det hölls ett stort jubileumsläger under hösten. Riksidrottsförbundet och Budoförbundet godkänner namnändringen.

1999 – Dirk Handzic får graderingslicens upp till 1kyu.

2000 – Klubbens huvudinstruktör samt instruktören för barngruppen åker till Iwama för att träna 3 veckor som uchi-deshi hos Morihiro Saito-sensei.

2002 – 56 nya mattor köps in för att ersätta alla kvarvarande gamla mattor.

2003 – Klubbens huvudinstruktör samt instruktören för barngruppen åker till Iwama för att träna 3 veckor som uchi-deshi hos Hitohira Saito-sensei. 2 av våra instruktörer går gruppinstruktörskursen i Svenska budo- och kampsportsförbundets regi. Huvudinstruktören utnämns till Fukushidoin.

2005 – Klubbens huvudinstruktör samt en hjälpinstruktör åker till Iwama för att träna 3 resp 8 veckor som uchi-deshi hos Hitohira Saito-sensei. 2 av våra instruktörer går gruppinstruktörskursen i Svenska budo- och kampsportsförbundets regi och därmed har alla våra instruktörer genomgått gruppinstruktörskursen. 6 instruktörer går barninstruktörskursen i Svenska budo- och kampsportsförbundets regi. Klubbens huvudinstruktör utnämns till Shidoin.

2006 – Klubben arrangerar sitt första internationella träningsläger med Hitohira Saito Soke med mera än 120 deltagare. Klubben ansluter sig till Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai både i Sverige och internationellt. Dirk Handzic får graderingslicens upp till 2 Dan Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai.

2007 – Klubbens huvudinstruktör åter som uchi deshi hos Hitohira Saito- sensei i Iwama.

2009 – Klubben arrangerar sitt andra internationella träningsläger med Hitohira Saito Soke

2013 – 25 års jubileum för Aikido i Arvika som firades med ett jubileumsläger. Utöver Aikido så erbjuder klubben även träning i Systema.

2014 – Klubben har nu funnits i 40 år! Klubbens huvudinstruktör godkänns som ”instructor in training” av Vladimir Vasiliev och får 5 Dan Dentou Iwama Ryu Aikido av Hitohira Saito.

2015 – Klubben blir medlem i Svenska Kampkonstförbundet för Systema verksamheten. Under hösten upphör Aikido sektionens verksamhet

2016 – Pga den ändrade verksamheten beslutar årsmötet att ändra namnet till ”Arvika Dojo”. Klubbens huvudinstruktör godkänns som ”certified instructor” av Vladimir Vasiliev.

2019 – Klubben har funnits i 45 år!

2020 – Klubben erbjuder online träning via zoom.

2021 – För att tydligt återspegla verksamheten beslutar årsmötet att ändra namnet till ”Arvika Systema”.

2022 – Klubbens huvudinstruktör påbörjar en utbildning hos Jeremy Krauss för att bli en certifierad JKA Solvents&Glue instruktör

2023 – Systema har funnits 10 år i Arvika. Träning nu enbart online och efter överenskommelse.