Systema

Kortfattad historik

WarriorLogoFullSystema
är en kampkonst som har funnits i ca 1000 år. Många kampkonster baserar på traditionella och fastskrivna träningsmetoder, men Systema har utvecklats kontinuerligt och anpassats till nutidens behov. Många aspekter som närstrid, hantering av många olika vapen, träning i olika miljöer, hälsa, rörlighet och psykologi och mycket annat ingår i träningen.

Systema som det lärs ut av mästarna Mikhail Ryabko och Vladimir Vasiliev är ett komplett system som innefatta hälsa, strid, självförsvar och är en livstil. Utövare tränas i att vara icke aggresiv, subtil, effektiv, frisk och lugn. Du utvecklar en djup förståelse för människans natur. Det finns inga fasta mönster, positioner, tekniker eller graderingssystem, enbart naturliga rörelse baserade på fyra huvudprinciper:

– Andning

– Hållning

– Rörelse

– Avslappning

Systema kan tränas upp i hög ålder pga att det inte bygger på styrka, höga sparkar och dylikt utan enkla och effektiva naturliga rörelse som har sitt ursprung i en lugn kropp och ett lugnt sinne. Systema har unika träningsmetoder för att hantera anspänning och rädsla som är de största hindren för ett effektivt självförsvar. Målet med träningen är att få fram lugna, stabila och starka människor som kan skydda sig själv och andra och som kan hantera ovanliga situationer på ett lugn och strukturerad sätt.

Systema diagram

Klicka på diagrammet för att se korta filmklipp som förklara de olika elementen i Systema.

Systema diagram
Andning Avslappning Hållning Rörelse Psyke Balans Biomekanik Följsamhet Slag

Andning

Ett av de grundläggande elementen i Systema. Korrekt andning är viktigt för avslappning, uthållighet och återhämtning Se filmen

Avslappning

Ett av de grundläggande elementen i Systema. För att kunna röra sig fritt och arbeta med precision krävs avslappning. Se filmen

Hållning

Ett av de grundläggande elementen i Systema. En bra hållning och god balans är en förutsättning för att kunna röra sig fritt. Se filmen

Rörelse

Ett av de grundläggande elementen i Systema. Sålänge man kan röra sig är det lättare att undvika olika former av attacker. Se filmen

Psyke

Ett stabilt psyke och förmågan att förbli lugn i trängda situationer är en förutsättning för att kunna tillämpa alla övriga element i Systema. Se filmen

Balans

Att ha bättre balans än den som anfaller och kunskap om hur man kan bryta motståndarens balans är en av de principiella kunskaperna man behöver. Se filmen

Biomekanik

I närstrid finns en del enkla biomekaniska princip man bör känna till för att kunna manipulera motståndaren. Se filmen

Följsamhet

En grundläggande princip i Sytema är att inte blockera en attack utan att vara följsam och styra undan den.Se filmen

Slag

Systema har ett ganska unikt sätt att se  och träna på slag. Vi tränar både på att ta emot slag och utdela slag. Syftet är att kunna ta emot slag med minsta möjliga skadeverkan och att kunna dela ut slag som slappnar av motståndaren och tar bort önskan att fortsätta attacken. Se filmen