Aktuellt

 

 

2022
10 januari Träningen i sporthallens B-sal börjar igen
12 mars Återstart – Introduktionsworkshop Info
1 maj Utomhusträning i strandparken under sommaren
20 – 27 augusti Martin Wheeler, Dijon
27 augusti Introduktionsworkshop. Info
17 – 18 september Vladimir Vasiliev, London
7 – 9 oktober Ryo Onishii Aarhus, Danmark Info